Tip van de Pro

Een leuke par-3 over de heide. Een goede clubkeuze is van essentieel belang om over de greenside bunker te komen.

  • Richt op het midden van de green.
11

Par

3

Si

17

149 M130 M54 M