Local Rules

 • buiten de baan (Regel 27) wordt aangegeven door wit gemarkeerde palen
 • alle wegen en paden zijn integraal deel van de baan
 • stenen in bunkers zijn losse obstakels ; Regel 24-1 is van toepassing
 • grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe paaltjes of witte lijnen. Bij belemmering door GUR (Regel 25-1a) gemarkeerd door blauwe paaltjes moet die belemmering worden ontweken volgens Regel 25-1b. GUR gemarkeerd door witte lijnen mag worden ontweken.
 • Mierenhopen door de baan zijn GUR en moeten volgens Regel 25-1b worden ontweken
 • Sproeikoppen rond de green: Een sproeikop binnen 2 stoklengten van de green en binnen 2 stoklengten van de bal mag worden ontweken. De bal moet dan worden gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar de belemmering wordt ontweken, maar niet dichter bij de hole.
 • Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1). Indien de bal van een speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler , zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst, zoals voorzien in de regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
 • Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal  van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Straf voor overtreding van een Local Rule:
matchplay: verlies van de hole, strokeplay: twee slagen.

Gebruik van de afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden, overtreedt hij Regel 14-3.

Straf voor overtreding:
Bij de eerste overtreding: matchplay: verlies van de hole, strokeplay: twee slagen. Bij volgende overtreding: diskwalificatie.

Algemeen

 • Afstandspaaltjes en – tegels bevinden zich op 200, 150 en 100 meter van het midden van de green.
 • Het is verboden op de holes 2 en 11 af te slaan bij nadering van een trein.
 • Waterhindernissen. In verband met de aangebrachte beschermfolie is het ten strengste verboden  in de waterhindernissen op de holes 1 (de kikkerpoel in de hei), 2, 4, 5 en 7 (op deze hole tot aan de duiker) naar ballen te vissen.
 • Het is ten strengste verboden om buiten de afrastering ballen te zoeken of te rapen.

GEO CertificaatGEO_CERTIFIED

Aan Golfclub de Koepel is als eerste club in Twente het zogeheten Golf Environment Organization (GEO) certificaat uitgereikt. Dit is een internationaal certificaat waarmee de golfclub zich verplicht om op een zorgvuldige manier met het milieu en de natuur op de golfclub om te gaan en probeert om waar dat mogelijk is de natuur en het milieu te bevorderen en te versterken. Het maken van kikkerpoelen, het verbeteren van de broedmogelijkheden voor vogels, het versterken van mantelzoombegroeiingen, het op rillen brengen van snoeihout, het plaggen van de heide en het door schapen laten begrazen van de heide, het verbeteren van de waterkwaliteit en het mogelijk terug brengen van het water op de Koepel zijn maatregelen waarmee dit wordt ondersteund.

Baanrecords

Bij de heren staat het baanrecord sinds 21 juni 2009 op naam van Jurrian van der Vaart met een score van 64 slagen, behaald tijdens de langste dag wedstrijd. Bij de dames is Marie Jose Groenewoud houdster van het baanrecord. Zij had op 6 juni 2006 maar 68 slagen nodig  tijdens het ISSK van 2006.

Voor een historisch overzicht kunt u deze PDF file openen.

Scorecard

Course Rating Dames

Voor de Playing Handicaps Dames, klikt u dan op onderstaande link.

Handicaptabel Dames
SR Lengte (m) CR Par
Koepel Course Geel 18 holes 137 5576 75,7 70
Koepel Course Geel 1e 9 holes
133 2696 74,8 35
Koepel Course Geel 2e 9 holes 139 2880 76,7 35
Koepel Course Rood 18 holes
128 4775 70,8 70
Koepel Course Rood 1e 9 holes 127 2311 69,6
35
Koepel Course Rood 2e 9 holes 129 2464 71,9 35
Koepel Course Oranje 18 holes 117 4306 67,9
70
Koepel Course Oranje 1e 9 holes 117 2078 66,8 35
Koepel Course Oranje 2e 9 holes 116 2228 69,1 35

Course Rating Heren

Voor de Playing Handicaps Heren, klikt u dan op onderstaande link.

Handicaptabel Heren
SR Lengte (m) CR Par
Koepel Course Geel 18 holes 129 5576 70,0 70
Koepel Course Geel 1e 9 holes 129 2696 69,1 35
Koepel Course Geel 2e 9 holes 129 2880 70,9 35
Koepel Course Rood 18 holes 112 4775 66,2 70
Koepel Course Rood 1e 9 holes 112 2311 65,3 35
Koepel Course Rood 2e 9 holes 112 2464 67,1 35
Koepel Course Oranje 18 holes 104 4306 64,5 70
Koepel Course Oranje 1e 9 holes 101 2078 64,1 35
Koepel Course Oranje 2e 9 holes 107 2228 65,0 35