Skip to main content

Local Rules (Plaatselijke regels)

 • Buiten de baan (R18) wordt aangegeven door wit gemarkeerde palen.
 • Paden, of delen van paden, die niet zijn verhard met steenachtig materiaal, zijn integraal onderdeel van de baan. De andere paden mogen ontweken worden (R16.1).
 • Grond in bewerking (GUR), aangegeven door blauwe paaltjes met groene koppen, is een verboden speelzone en moet verplicht ontweken worden (R16.1f).
 • GUR aangegeven door witte lijnen is een abnormale baanomstandigheid en mag ontweken worden (R16.1).
 • Mierenhopen: de speler mag kiezen om deze te beschouwen als losse natuurlijke voorwerpen die mogen worden verwijderd (R15.1), óf grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan (R16.1).
 • Green: een vast obstakel in algemeen gebied wat op de speellijn ligt, binnen twee clublengten van de green én binnen twee clublengten van de bal, mag worden ontweken (R16.1b).

Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

 

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf ( twee strafslagen of verlies van de hole)

 

Klik hier voor meer tijdelijke local rules. 

Algemeen

 • Afstandspaaltjes en -tegels bevinden zich op 200, 150 en 100 meter van het midden van de green.
 • Het is verboden om op de holes 2 en 11 af te slaan bij nadering van een trein.
 • Hindernissen: in verband met de aangebrachte beschermfolie is het ten strengste verboden in de hindernissen op hole 1, 2, 4, 5 en 7 (tot aan de duiker) naar ballen te vissen.
 • Het is ten strengste verboden om buiten de afrastering ballen te zoeken of te rapen.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon in de baan voor het bijhouden van scores en het raadplegen van de Golfregels is toegestaan.

Telefoneren in de baan is, behalve in noodsituaties, verboden.

Klik hier voor een vergroting van het baanreglement.

 

GEO CertificaatGEO_CERTIFIED

Aan Golfclub de Koepel is als eerste club in Twente het zogeheten Golf Environment Organization (GEO) certificaat uitgereikt. Dit is een internationaal certificaat waarmee de golfclub zich verplicht om op een zorgvuldige manier met het milieu en de natuur op de golfclub om te gaan en probeert om waar dat mogelijk is de natuur en het milieu te bevorderen en te versterken. Het maken van kikkerpoelen, het verbeteren van de broedmogelijkheden voor vogels, het versterken van mantelzoombegroeiingen, het op rillen brengen van snoeihout, het plaggen van de heide en het door schapen laten begrazen van de heide, het verbeteren van de waterkwaliteit en het mogelijk terug brengen van het water op de Koepel zijn maatregelen waarmee dit wordt ondersteund. Het GEO certificaat is in 2021 opnieuw voor 5 jaar toegekend.

Baanrecords

Bij de heren staat het baanrecord sinds 5 april 2023 op naam van Rick Hessing met een score van 63 slagen, behaald tijdens een wedstrijd van De Koepelaars. Bij de dames is Marie Jose Groenewoud houdster van het baanrecord. Zij had op 6 juni 2006 maar 68 slagen nodig  tijdens het ISSK van 2006.

Voor een historisch overzicht kunt u deze PDF file openen.

Scorecard

Course Rating Dames

Voor de Playing Handicaps Dames, klikt u dan op onderstaande link.

Handicaptabel Dames
SR Lengte (m) CR Par
Koepel Course Geel 18 holes 137 5576 75,7 70
Koepel Course Geel 1e 9 holes
133 2696 37.4 35
Koepel Course Geel 2e 9 holes 139 2880 38.4 35
Koepel Course Rood 18 holes
128 4775 70,8 70
Koepel Course Rood 1e 9 holes 127 2311 34.8
35
Koepel Course Rood 2e 9 holes 129 2464 36 35
Koepel Course Oranje 18 holes 102 3567 64.2
70
Koepel Course Oranje 1e 9 holes 103 1737 32.1 35
Koepel Course Oranje 2e 9 holes 100 1830 32.2 35

Course Rating Heren

Voor de Playing Handicaps Heren, klikt u dan op onderstaande link.

Handicaptabel Heren
SR Lengte (m) CR Par
Koepel Course Geel 18 holes 129 5576 70,0 70
Koepel Course Geel 1e 9 holes 129 2696 34.6 35
Koepel Course Geel 2e 9 holes 129 2880 35.5 35
Koepel Course Rood 18 holes 112 4775 66,2 70
Koepel Course Rood 1e 9 holes 112 2311 32.7 35
Koepel Course Rood 2e 9 holes 112 2464 33.6 35
Koepel Course Oranje 18 holes 100 3567 61.8 70
Koepel Course Oranje 1e 9 holes 102 1737 30.6 35
Koepel Course Oranje 2e 9 holes 97 1830 31.2 35