Skip to main content

Voor de jeugd is er een aantrekkelijk lidmaatschap. Ook hen willen we de mogelijkheid bieden te genieten van een volledig lidmaatschap. Het jeugdlidmaatschap geeft recht op groepslessen die georganiseerd worden door de jeugdcommissie. De lessen worden uiteraard gegeven door onze golfprofessional Garry Jack. Per jaar zijn er 20 lessen; vanaf maart tot begin november. De lessen vinden plaats op vrijdagavond en op zondag. De eigen bijdrage voor de golflessen is € 55,- per jaar.

 

Jeugdlidmaatschap

Jaarbetaling

  • € 312,- per jaar
  • 1 persoon t/m 20 jaar
  • Bij maandbetaling geldt: € 26,- per maand

Goed om te weten

U bent voor minimaal 1 vol kalenderjaar lid, lopende van 1 januari t/m 31 december. (Bijvoorbeeld op 1 februari 2023 lid worden, betekent dat uw 1e jaar loopt t/m 31 december 2024). Voor lidmaatschappen die gedurende het kalenderjaar worden aangegaan wordt de financiële bijdrage naar rato berekend.

Aan het begin van elk verenigingsjaar worden de onderstaande bedragen gefactureerd.

  • NGF-bijdrage.

De NGF-bijdrage voor 2023 is € 10,-.

De Nederlandse Golf Federatie stelt de hoogte van dit bedrag vast.

  • Cateringbijdrage € 25,- (horecategoed)

Voor de betalingen aan de cateraar kunt u uw lidmaatschapspasje (in de E-Golf4U app) gebruiken. Hier wordt door ons de cateringbijdrage op gestort.

Opzegging

U kunt het lidmaatschap alleen per brief of per e-mail opzeggen. Stuur uw opzegging uiterlijk vóór 1 december naar het secretariaat van Golfclub “De Koepel”. Voor het opzeggen van het lidmaatschap gelden de regels zoals die in de statuten zijn vastgelegd (artikel 7 uiterlijk 4 weken vóór het einde van het kalenderjaar). De statuten vindt u hier.