Skip to main content

 

Alle dagen golfen op de 18-holes golfbaan en vrije toegang tot alle (oefen)faciliteiten! Eén tarief voor de hele familie. Kiest u voor het familielidmaatschap, dan zijn kinderen t/m 18 jaar gratis lid. Het familielidmaatschap geldt zowel bij 1 als 2 betalende ouders met maximaal 2 kinderen t/m 18 jaar. Golfclub “De Koepel” draagt de jeugdsport een heel warm hart toe. Tegen een zeer aantrekkelijk tarief kunnen kinderen lessen volgen bij onze golfprofessional. Per jaar zijn er 20 lessen; van maart tot begin november. De lessen vinden plaats op vrijdagavond en op zondag. De eenmalige bijdrage voor de golflessen is € 55,- per persoon.

 

Familielidmaatschap

Jaarbetaling

  • € 1391,- per jaar
  • 1 ouder met 1 of 2 kinderen t/m 18 jaar
  • Geldt bij betaling vóór 1 februari
  • Bedrag is inclusief 3% korting (€ 1434,- bij betaling na 1 februari)

Bij maandbetaling geldt: € 119,50 per maand

Familielidmaatschap          

Jaarbetaling

  • € 2782,- per jaar
  • 2 ouders met 1 of 2 kinderen t/m 18 jaar
  • Geldt bij betaling vóór 1 februari
  • Bedrag is inclusief 3% korting (€ 2868,- bij betaling na 1 februari)

Bij maandbetaling geldt: € 239,- per maand

Goed om te weten

U bent voor minimaal 1 vol kalenderjaar lid, lopende van 1 januari t/m 31 december. (Bijvoorbeeld op 1 februari 2023 lid worden, betekent dat uw 1e jaar loopt t/m 31 december 2024). Voor lidmaatschappen die gedurende het kalenderjaar worden aangegaan wordt de financiële bijdrage naar rato berekend.

 

Aan het begin van elk verenigingsjaar worden de onderstaande bedragen gefactureerd.

  • NGF-bijdrage

De bijdrage voor 2024 is € 24,50 voor volwassenen en voor kinderen € 10,-.

De Nederlandse Golf Federatie stelt de hoogte van dit bedrag vast.

  • Cateringbijdrage (horecategoed) € 62,50 per volwassene en € 25,- per kind.

Voor de betalingen aan de cateraar kunt u uw lidmaatschapspasje (in de app E-GOLF4U) gebruiken. Hier wordt door ons de cateringbijdrage op gestort.

 

U kunt het lidmaatschap alleen per brief of per e-mail opzeggen. Stuur uw opzegging uiterlijk vóór 1 december naar het secretariaat van Golfclub “De Koepel”. Voor het opzeggen van het lidmaatschap gelden de regels zoals die in de statuten zijn vastgelegd (artikel 7: uiterlijk 4 weken vóór het einde van het kalenderjaar). De statuten vindt u hier.