Skip to main content

Voor twintigers hebben we een aantrekkelijk lidmaatschap. Een volledig lidmaatschap voor een heel schappelijke prijs. Het hele jaar door onbeperkt spelen op de 18 holes golfbaan en vrije toegang tot alle (oefen) faciliteiten én u kunt gratis deelnemen aan clubwedstrijden.

 

Twintigers lidmaatschap

Jaarbetaling

  • € 378,- per jaar
  • 1 persoon vanaf 21 t/m 29 jaar
  • Bij maandbetaling geldt: € 31,50 per maand   

 

Goed om te weten

U bent voor minimaal 1 vol kalenderjaar lid, lopende van 1 januari t/m 31 december. (Bijvoorbeeld op 1 februari 2023 lid worden, betekent dat uw 1e jaar loopt t/m 31 december 2024). Voor lidmaatschappen die gedurende het kalenderjaar worden aangegaan wordt de financiële bijdrage naar rato berekend.

 

Aan het begin van elk verenigingsjaar worden de onderstaande bedragen gefactureerd.

  • NGF-bijdrage.

De NGF-bijdrage voor 2024 bedraagt € 24,50.

De Nederlandse Golf Federatie stelt de hoogte van dit bedrag vast.

  • Cateringbijdrage € 27,50 (horecategoed)

Voor de betalingen aan de cateraar kunt u uw lidmaatschapspasje (in de E-Golf4U app) gebruiken. Hier wordt door ons de cateringbijdrage op gestort.

Opzegging

U kunt het lidmaatschap alleen per brief of per e-mail opzeggen. Stuur uw opzegging uiterlijk vóór 1 december naar het secretariaat van Golfclub “De Koepel”. Voor het opzeggen van het lidmaatschap gelden de regels zoals die in de statuten zijn vastgelegd (artikel 7 uiterlijk 4 weken vóór het einde van het kalenderjaar). De statuten vindt u hier.