Skip to main content

Het Theelidmaatschap biedt de mogelijkheid om lid te blijven van Golfclub “De Koepel” ondanks dat u niet meer actief golft.  Op deze manier blijft u toch op de hoogte van alle nieuwtjes en ontwikkelingen binnen de golfclub. Theeleden kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging met uitzondering van de golfsport.

 

Theelidmaatschap  

Jaarbetaling

  • 71,- per jaar
  • 1 persoon vanaf 21 jaar

 

Goed om te weten

U bent voor minimaal 1 vol kalenderjaar lid, lopende van 1 januari t/m 31 december.

U kunt het lidmaatschap alleen per brief of per e-mail opzeggen. Stuur uw opzegging uiterlijk vóór 1 december naar het secretariaat van Golfclub “De Koepel”. Voor het opzeggen van het lidmaatschap gelden de regels zoals die in de statuten zijn vastgelegd (artikel 7: uiterlijk 4 weken vóór het einde van het kalenderjaar). De statuten vindt u hier.