Tip van de Pro

Een par-5 met een grote vijver voor de green (dogleg naar rechts.) Richt links van de twee fairway bunkers met het tee shot. Sla een tweede shot in de richting van de zendmast. Hoe verder de bal op de fairway ligt, des te beter is de lijn om de green aan te spelen en de greenside bunker te vermijden.

  • Longhitters kunnen voor de green gaan met hun tweede shot – goede birdiekansen!
5

Par

5

Si

2

459 M390 M324 M