Skip to main content

U heeft uw homecourse bij een andere volwaardige 9 of 18 holes golfbaan (minimale afstand van Golfclub “De Koepel” is 35 km). Buitenleden zijn buitengewone leden van de vereniging en hebben geen stemrecht.

 

Buitenlidmaatschap 18 holes

Jaarbetaling

  • € 996,- per jaar
  • 1 persoon vanaf 21 jaar

Buitenlidmaatschap 9 holes        

Jaarbetaling

  • € 697,- per jaar
  • 1 persoon vanaf 21 jaar

Goed om te weten

U bent voor minimaal 1 vol kalenderjaar lid, lopende van 1 januari t/m 31 december.

(Bijvoorbeeld op 1 februari 2023 lid worden, betekent dat uw 1e jaar loopt t/m 31 december 2024). Voor lidmaatschappen die gedurende het kalenderjaar worden aangegaan wordt de financiële bijdrage naar rato berekend.

 

Aan het begin van elk verenigingsjaar worden de onderstaande bedragen gefactureerd.

  • NGF-bijdrage

De NGF-bijdrage voor 2024 is € 6,00 voor buitenleden met een Nederlandse homecourse. In andere gevallen betaalt u het stadaard tarief van € 24,50. De Nederlandse Golf Federatie stelt de hoogte van dit bedrag vast.

  • Cateringbijdrage (horecategoed) € 62,50

Voor de betalingen aan de cateraar kunt u uw lidmaatschapspasje (in de E-Golf4U app) gebruiken. Hier wordt door ons de cateringbijdrage op gestort.

 

U kunt het lidmaatschap alleen per brief of per e-mail opzeggen. Stuur uw opzegging uiterlijk vóór 1 december naar het secretariaat van Golfclub “De Koepel”. Voor het opzeggen van het lidmaatschap gelden de regels zoals die in de statuten zijn vastgelegd (artikel 7: uiterlijk 4 weken vóór het einde van het kalenderjaar). De statuten vindt u hier.