Voor wie eerst de sfeer wil proeven binnen onze club kan kiezen voor het proeflidmaatschap. Golfclub “De Koepel” kent een proeflidmaatschap van 6 maanden. Tijdens het proeflidmaatschap kunt u gedurende een half jaar 9 of 18 holes golfrondes spelen. U heeft onbeperkt en vrije toegang tot de baan en de oefenfaciliteiten.

Voor alle andere golfers die lid willen worden van Golfclub “De Koepel” maar nog niet goed weten welk soort lidmaatschap bij hen past is het Instap30 lidmaatschap in het leven geroepen. Dit is een regulier lidmaatschap dat uitgaat van 30 rondjes golf van 9 holes in een jaar. Na een vol kalenderjaar lidmaatschap zal een andere lidmaatschapsvorm gekozen dienen te worden.

 

Volwassene proeflidmaatschap   

Eenmalige betaling

  • € 542,- per 6 maanden
  • 1 persoon vanaf 21 jaar

Familie proeflidmaatschap           

Eenmalige betaling

  • € 542,- per 6 maanden
  • 1 ouder en max 2 kinderen t/m 18 jaar

Familie proeflidmaatschap

Eenmalige betaling

  • € 1084,- per 6 maanden
  • 2 ouders en max 2 kinderen t/m 18 jaar

Instap30 lidmaatschap         

 

  • € 600,- bij jaarbetaling
  • € 50,- bij maandbetaling
  • 1 persoon vanaf 21 jaar

Goed om te weten

Het proeflidmaatschap is een eenmalig lidmaatschap voor 6 maanden. Er kan echter geen proeflidmaatschap worden aangevraagd als men in het verleden al (proef)lid was van Golfclub “De Koepel”.

Proefleden worden tevens lid van de Nederlandse Golf Federatie en zijn daarmee WA verzekerd. De NGF-bijdrage voor 2022 bedraagt € 19,-. De Nederlandse Golf Federatie stelt de hoogte van dit bedrag vast.

De statuten vindt u hier.

Instap30 lidmaatschap

Dit lidmaatschap kan uitsluitend aangegaan worden door nieuwe leden; zij die niet eerder een (proef)lidmaatschap bij onze vereniging zijn aangegaan, aspirant-leden en registratieleden.

Aan het begin van elk verenigingsjaar worden de onderstaande bedragen gefactureerd.

 

NGF-bijdrage

De NGF-bijdrage voor 2022 is € 19,-. De Nederlandse Golf Federatie stelt de hoogte van dit bedrag vast.

 

Cateringbijdrage € 62,50 (horecategoed)

Voor de betalingen aan de cateraar kunt u uw digitale lidmaatschapspasje (in de E-Golf4U app) gebruiken. Hier wordt door ons de cateringbijdrage op gestort.

 

Opzegging

Instap30 lidmaatschap

U kunt het lidmaatschap alleen per brief of per e-mail opzeggen. Stuur uw opzegging uiterlijk één maand vóór het einde van het contributiejaar naar het secretariaat van Golfclub “De Koepel”.