Skip to main content

Voor wie eerst de sfeer wil proeven binnen onze club kan kiezen voor het proeflidmaatschap. Golfclub “De Koepel” kent een proeflidmaatschap van 6 maanden. Tijdens het proeflidmaatschap kunt u gedurende een half jaar 9 of 18 holes golfrondes spelen. U heeft onbeperkt en vrije toegang tot de baan en de oefenfaciliteiten.

Voor alle andere golfers die lid willen worden van Golfclub “De Koepel” maar nog niet goed weten welk soort lidmaatschap bij hen past is het Instap30 lidmaatschap in het leven geroepen. Dit is een regulier lidmaatschap dat uitgaat van 30 rondjes golf van 9 holes in een jaar. Na een vol kalenderjaar lidmaatschap zal een andere lidmaatschapsvorm gekozen dienen te worden.

 

Volwassene proeflidmaatschap   

Eenmalige betaling

  • € 575,- per 6 maanden
  • 1 persoon vanaf 21 jaar

Instap30 lidmaatschap         

 

  • € 750,- bij jaarbetaling
  • 1 persoon vanaf 21 jaar

Instap15 lidmaatschap         

 

  • € 405,- bij jaarbetaling
  • 1 persoon vanaf 21 jaar

Goed om te weten

Het proeflidmaatschap is een eenmalig lidmaatschap voor 6 maanden. Er kan echter geen proeflidmaatschap worden aangevraagd als men in het verleden al (proef)lid was van Golfclub “De Koepel”.

Proefleden worden tevens lid van de Nederlandse Golf Federatie en zijn daarmee WA verzekerd. De NGF-bijdrage voor 2023 bedraagt € 23,-. De Nederlandse Golf Federatie stelt de hoogte van dit bedrag vast.

De statuten vindt u hier.

Instap30 lidmaatschap en Instap15 lidmaatschap

Deze lidmaatschappen kunnen uitsluitend aangegaan worden door nieuwe leden; zij die niet eerder een (proef)lidmaatschap bij onze vereniging zijn aangegaan, aspirant-leden en registratieleden.

Aan het begin van elk verenigingsjaar worden de onderstaande bedragen gefactureerd.

 

NGF-bijdrage

De NGF-bijdrage voor 2024 is € 24,50. De Nederlandse Golf Federatie stelt de hoogte van dit bedrag vast.

 

Cateringbijdrage € 62,50 (horecategoed)

Voor de betalingen aan de cateraar kunt u uw digitale lidmaatschapspasje (in de E-Golf4U app) gebruiken. Hier wordt door ons de cateringbijdrage op gestort.

 

Opzegging

Instap30 lidmaatschap en Instap15 lidmaatschap

U bent voor minimaal 1 vol kalenderjaar Instap30 lid of Instap15 lid, lopende van 1 januari t/m 31 december. (Bijvoorbeeld op 1 februari 2023 lid
worden, betekent dat uw 1e jaar loopt t/m 31 december 2024). Na een vol kalenderjaar lidmaatschap zal een andere lidmaatschapsvorm
gekozen dienen te worden.
Voor opzeggen van het lidmaatschap gelden de regels zoals die in de statuten zijn vastgelegd (artikel 6: uiterlijk 4 weken vóór het einde
van het kalenderjaar)